kepil ke‧pil

[kepi:l]

 1. Biri hakda güman edilýän jogapkärlige boýun boluş, zamun.

  • Kemi ýok, kepil bolaryn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Biriniň etmeli işini eder ýa-da bir iş ýerine ýeter diýip boýun boluş.

  • Öňünden ýaýradylan reklama kitabyň satylyp gutaryljagyna kepil boljakdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • kepile
 • kepili
 • kepilidir
 • kepilini
 • kepiliniň
 • kepiliň
 • kepiller
 • kepillerden
 • kepilleri
 • kepillerini
 • kepilleriň
 • kepilli
 • kepilligi
 • kepilligine
 • kepilligini
 • kepilligiň
 • kepillik
 • kepillikden