kepgir kep‧gir

Palaw bişirilende, et gowrulanda agdarmak üçin ulanylýan uzyn saply, deşik-deşik gural.

 • Ol elinde kepgir tutup, kä palawly gazana, käte bolsa towukly gaba nazar salýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Gazançylar, jerçiler kepgirlerini galgadyşyp gygyryşýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Kepgir ýasamak.


Duş gelýän formalary
 • kepgirdir
 • kepgiri
 • kepgirini
 • kepgiriniň
 • kepgiriň
 • kepgiriňmi
 • kepgirlerini
 • kepgirli
 • kepgirlini
 • kepgirmi