kepgir

Palaw bişirilende, et gowrulanda agdarmak üçin ulanylýan uzyn saply, deşik-deşik gural.

  • Ol elinde kepgir tutup, kä palawly gazana, käte bolsa towukly gaba nazar salýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Gazançylar, jerçiler kepgirlerini galgadyşyp gygyryşýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Kepgir ýasamak.