kemakyl

Akyly ýeterlikli bolmadyk, akyly kem, akylsyz, akyly gelip-gitmeliräk.

  • Käbir adamlar bar weli, akyllydygyny, kemakyldygyny olaryň sesinden we gülküsinden hem dogry bilmek bolýar. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)