kelte sypat

  1. seret gysga

    • Ine, kelte boýly Annagül özüniň bloknotyna elini uzadýar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

    • Paltoň kelte bolýar.

  2. Göçme manyda Ýetmez, ýeterlik däl, doly däl.

    • Işi kelte edipsiň.