kelleli sypat

  1. Kellesi bar bolan, kellesi ýerinde bolan.

    • Hemmämiz ýaňky ullakan kelleli adamyň töweregine üýşdük. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  2. Akylly, pähimli, paýhasly.

    • Ol kelleli adam.