kebze keb‧ze

 1. Anatomiýa Arkanyň ýokary tarapynda ýerleşýän ýasy, kepjä meňzeş süňk, pilçe.

  • Onuň kebzesi edil ýumak goýlan ýaly tüňňerip dur. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Kebze agyrmak.

  • Kebze batmak.

 2. Gepleşik dili Arka.

  • Iki aýak haýwan geldi gum peşäp, Biz urýas, ol gaçýar kebzesin gaşap. (Çary Aşyr, Poemalar)

  • Kebzä pyçak sokýan sypaýçylykdan, Tumşugyňa kakýan gödeklik ýagşy. (G. Ezizow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • kebzeleri
 • kebzelerine
 • kebzesi
 • kebzesin
 • kebzesinde
 • kebzesinden
 • kebzesine
 • kebzesini
 • kebzesiniň
 • kebzä
 • kebzäm
 • kebzämden
 • kebzämiz
 • kebzäniň
 • kebzäň
 • kebzäňde
 • kebzäňdäki
 • kebzäňe