kebeleklemek ke‧be‧lek‧le‧mek işlik

 1. Gaýmalamak, pelpellemek, uçganaklamak.

  • Bir gezek, gyşyň aýazly säher çagynda, gar kebelekläp ýagyp durka, men suw getireýin diýip guýa tarap ugradym.

  • Ertir turanymyzda, gar kebelekläp ýagýardy.

 2. Daşynda aýlanmak, yhlas bilen birine hyzmat etmek, gulluk etmek, pyrlanmak.

  • Şepagat uýasy syrkawyň daşynda kebelekläp ýördi.

 3. Gözüň öňi uçganaklamak, ümezlemek.

  • Ýerimden turanymda, gözümiň öňi kebelekläp başlady.


Duş gelýän formalary
 • kebelekläp