kebelek ke‧be‧lek

Zoologiýa Mör-möjekler toparyna girýän goşa ganatly dürli reňkdäki kiçijik jandar.

 • Hoştap gyzgynly howanyň ýüzünde kebelekler, möjejikler güzzüldi turuzýarlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ot kebelegi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kebelek - kebelegi.

daşynda kebelek bolmak

Yhlas bilen birine hyzmat etmek, gulluk etmek, daşynda pyrlanmak.

 • Iýjegini, geýjegini taýýar edip, enem ikimiz daşynda kebelek bolmaly hem bolsa boljak. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • kebelege
 • kebelegem
 • kebelegi
 • kebelegine
 • kebelegini
 • kebeleginiň
 • kebelegiň
 • kebelekdir
 • kebelekler
 • kebeleklerden
 • kebeleklere
 • kebelekleri
 • kebeleklerine
 • kebeleklerini
 • kebelekleriniň
 • kebelekleriň
 • kebelekmidir