kebap ke‧bap

[keba:p]

Otda bişirilen kakmaç et, çişlik.

  • Ol ýolagçylara ilki çaý, soňra bolsa owlak etinden kebap edip berdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kebap - kebaby.


Duş gelýän formalary
  • kebaba
  • kebaby
  • kebabyny
  • kebabyň
  • kebaplary
  • kebaply