kebşirlenmek işlik

[kebşi:rlenmek]

Biri-birine tutdurylmak, seplenmek.