kebşirlemek işlik

[kebşi:rlemek]

Metaly we ş. m. biri-birine tutdurmak, seplemek.