kebşirleşmek işlik

[kebşi:rleşmek]

Kebşirlemäge kömekleşmek, sepleşmek.