kebşirleşmek keb‧şir‧leş‧mek işlik

[kebşi:rleşmek]

Kebşirlemäge kömekleşmek, sepleşmek.