keýpihon

[keýpiho:n]

Meýletinlik bilen, öz islegine görä, öz islegi bilen, keýpine.

  • Soňra birden başyn galdyrdy gülüp, Gepledi keýpihon, heýjana gelip. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Oba keýpihon işe gaýtdym. (N. Jumaýew, Ak derek)


Duş gelýän formalary
  • keýpihonja
  • keýpihonlar
  • keýpihonlyga
  • keýpihonlyk
  • keýpihonlykdan
  • keýpihony