keýerjeklemek ke‧ýer‧jek‧le‧mek işlik

Keýerilip töweregiňe seretmek, garanjaklap seretmek, garanjaklamak.

  • Aýna küdä çykan meýdan horazy ýaly keýerjekläp töweregine garady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Alaşa keýerjekläp, oýnaklap başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Näme töweregiňe keýerjekleýärsiň?!


Duş gelýän formalary
  • keýerjekledi
  • keýerjekledi-de
  • keýerjekleýärsiň
  • keýerjeklän
  • keýerjekläp