keýerjekleşmek ke‧ýer‧jek‧leş‧mek işlik

Bilelikde keýerilmek, keýerilişip töwerege seredişmek, garanjaklaşmak.

  • Düýeler keýerjekleşdi, eýläk-beýläk selpeşdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • keýerjekleşdi
  • keýerjekleşip