keýerişmek ke‧ýe‧riş‧mek işlik

Töwerege seredişip durmak, garanjaklaşmak, keýkerişmek, üşerilişmek, towsaryşmak.