keçjal keç‧jal

[keçja:l]

seret keç 1

  • Beýleki çagalar bilen bir hatarda keçjal Rejep-de münýär. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Özüniň keçjal häsiýetine görä hiç boýun alman, özüni aýypsyz hem müýnsüz görkezmäge çalyşdy-da, haýýarlyga tutundy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • keçjal-da
  • keçjaldy
  • keçjallygyndan
  • keçjallyk
  • keçjallykdan
  • keçjalyň