keçe

Goýun ýüňünden basylyp edilýän düşek.

  • Oglanlar keçäniň üstüne geçip oturdylar. («Pioner» žurnaly)

keçe basmak

Keçäniň hilini gowulandyrmak üçin bilek bilen togalamak, bişirmek.