kazylyk ka‧zy‧lyk

[ka:zylyk]

Könelişen söz Kazynyň wezipesi.

  • Men her näçe okasam hem kazylyga ýetişmejegimi bilýän -- diýip, Çüýşegöz degişme bilen jogap berdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kazylyk - kazylygy.


Duş gelýän formalary
  • kazylyga
  • kazylygyna
  • kazylygyň