kazy ka‧zy

[ka:zy]

Dini söz Köne wagtlarda: musulmanlaryň sudýasy, dini wekil.

 • Birni ikä aldyk, kaza ýazdyryp. (Durdy Gylyç, Goşgular)

 • Ýör, kaza gideli -- diýip, ony kazynyň ýanyna alyp barypdyrlar. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
 • kaza
 • kazam
 • kazy-da
 • kazydan
 • kazydy
 • kazylar
 • kazylara
 • kazylaram
 • kazylardan
 • kazylary
 • kazylarymyzy
 • kazylaryndan
 • kazylaryny
 • kazylarynyň
 • kazylaryň
 • kazylaryňyzy
 • kazylyga
 • kazylygyna
 • kazylygyň
 • kazylyk
 • kazym
 • kazymy
 • kazymyz
 • kazymyň
 • kazyny
 • kazynyň
 • kazysy
 • kazysyna
 • kazysyny
 • kazysynyň
 • kazyň