kazak

  1. Taryh termini 15-17 asyrlarda Rus döwletinde: döwletiň gyrak çetlerine (Dona, Zaparožýe) gaçyp giden krepostnoý daýhanlardan, hyzmatçylardan we şäher garyplaryndan bolan erkin adam.

  2. 18-nji asyrda: Russiýanyň gyrak çetlerindäki harby-ekerançylyk obşinanyň çleni.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kazak - kazagy.