kaza ka‧za

[kaza:]

kaza dolmak,

Könelişen söz Ajalyň ýetmek, ölmek.

  • Heniz aýalynyň çaga ýüzi düşmänkä, Adybeg soltanyň hem kazasy dolup, dünýäden ötdi. («Görogly» eposy)

  • Onuň kazasy dolandyr. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)