katdy-kamat kat‧dy-ka‧mat

[katdy-ka:mat]

Könelişen söz Boý-syrat, daş sypat.

  • Jygaly Beg agtygynyň katdy-kamatyna guwanyp, şat bolup joşup, bäş keleme söz aýdýar. («Görogly» eposy)

  • Baharyň katdy-kamatyny, syratyny görüp, öýlenjek ýigidiň ýüregi giden bolara çemeli. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)