kast

Betpällik bilen edilýän hereket, öňünden oýlanylan bet niýet, hyýanat.

jana kast etmek

seret jan

  • Onuň dükanyna ot berdiler we janyna kast etmegiň hyýalyna düşdüler. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)