kary

[ka:ry]

Könelişen söz Kitaby ýat tutan, ýatkeş adam (köplenç kör adam hakda).

  • Kary bir gün büdräp ýykylypdyr. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)