kararlaşmak ka‧rar‧laş‧mak işlik

[kara:rlaşmak]

Belli bir netijä, karara gelmek, badalaşmak.

  • Olar kararlaşyp çykyp gitdiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • kararlaşyp