karar ka‧rar 1 at

[kara:r]

Hökümet tarapyndan çykarylýan ýa-da köpçülikleýin kabul edilýän buýruk.

karara gelmek

Belli bir netijä gelmek.

karar ka‧rar 2 at

[kara:r]

Sabyr, çydam, takat.

 • Biri-birlerini görmeseler, ýürekleri karar bermezdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Bir ýerde durmaga kararym ýetmän, iki ýana zowzuldap ýörün. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • karara
 • kararam
 • kararda
 • karardan
 • karardy
 • karardygyny
 • karardyr
 • kararlar
 • kararlara
 • kararlarda
 • kararlardan
 • kararlary
 • kararlarymyz
 • kararlaryna
 • kararlarynda
 • kararlaryndan
 • kararlaryny
 • kararlarynyň
 • kararlaryň
 • kararly
 • kararlylyk
 • kararsyz
 • kararsyzlygy
 • kararsyzlyk
 • karary
 • kararydyr
 • kararym
 • kararymy
 • kararymyz
 • kararymyza
 • kararymyzy
 • kararyna
 • kararynda
 • kararyndan
 • kararyny
 • kararynyň
 • kararyň
 • kararyňy
 • kararyňyz
 • kararyňyza