karar1 at

[kara:r]

Hökümet tarapyndan çykarylýan ýa-da köpçülikleýin kabul edilýän buýruk.

karara gelmek

Belli bir netijä gelmek.

karar2 at

[kara:r]

Sabyr, çydam, takat.

  • Biri-birlerini görmeseler, ýürekleri karar bermezdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bir ýerde durmaga kararym ýetmän, iki ýana zowzuldap ýörün. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)