karam ka‧ram

[kara:m]

Oýnuň we ş. m. düzgünini bozmaklyk, aldaw.

  • Aşyry karam bije bilen pälelige iberdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Karam etmek.


Duş gelýän formalary
  • karama
  • karamdan
  • karamdy
  • karamdyr
  • karamlygam