kapyr

[ka:pyr]

  1. Dini Musulmanlaryň başga dindäkilere berýän ady.

    • Näme biz kapyrlarmy? («Pioner» žurnaly)

  2. Göçme manyda Ýowuz, rehimsiz, daşýürek.