kapyr ka‧pyr

[ka:pyr]

 1. Dini Musulmanlaryň başga dindäkilere berýän ady.

  • Näme biz kapyrlarmy? («Pioner» žurnaly)

 2. Göçme manyda Ýowuz, rehimsiz, daşýürek.


Duş gelýän formalary
 • kapyra
 • kapyram
 • kapyrdan
 • kapyrlar
 • kapyrlarmy
 • kapyrlaryň
 • kapyry
 • kapyryň