kapaslyk ka‧pas‧lyk

Dem almagy kyn bolan, howasy agyr ýer.

  • Ol kapaslykdan ejir çeken adam ýaly, öwhülläp dem aldy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kapaslyk - kapaslygy.


Duş gelýän formalary
  • kapaslygy
  • kapaslykdan