kanunsyzlyk ka‧nun‧syz‧lyk at

[ka:nu:nsyzlyk]

Kanuna laýyk dällik, kanuna dogry gelmezlik, kanuny dällik, kanundan çykmaklyk.

  • Öz döwürleriniň kanunsyzlyklaryna garşy göreşipdirler. (A. Kekilow, Edebiýat teoriýasy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kanunsyzlyk - kanunsyzlygy.


Duş gelýän formalary
  • kanunsyzlyklaryna