kanunsyz ka‧nun‧syz sypat

[ka:nu:nsyz]

Kanuna laýyk bolmadyk, kanuna dogry gelmeýän, kanuny däl, kanuny bozýan.

  • Men onuň kanunsyz hereketlerine sowukganlylyk bilen seredip bilmeýärin. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Kanunsyz ýazylan hat.


Duş gelýän formalary
  • kanunsyzlyk