kanunlaşdyrmak ka‧nun‧laş‧dyr‧mak işlik

[ka:nu:nlaşdyrmak]

Kada-kanuna laýyk etmek, kada-kanuna dogry getirmek, kanuny güýje girizmek.

 • Toýjan öz bahanasyny kanunlaşdyrmaga näçe çalyşsa-da, süňňi bir zat syzan ussa oňa ynanmady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • kanunlaşdyrdy
 • kanunlaşdyrdylar
 • kanunlaşdyrma
 • kanunlaşdyrmaga
 • kanunlaşdyrmagyň
 • kanunlaşdyrmak
 • kanunlaşdyrmakda
 • kanunlaşdyrmalydy
 • kanunlaşdyrsa
 • kanunlaşdyryp
 • kanunlaşdyrypdyr
 • kanunlaşdyrýan
 • kanunlaşdyrýar
 • kanunlaşdyrýardy
 • kanunlaşdyrýardylar