kanunlaşdyrmak işlik

[ka:nu:nlaşdyrmak]

Kada-kanuna laýyk etmek, kada-kanuna dogry getirmek, kanuny güýje girizmek.

  • Toýjan öz bahanasyny kanunlaşdyrmaga näçe çalyşsa-da, süňňi bir zat syzan ussa oňa ynanmady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)