kanun ka‧nun at

[ka:nu:n]

 1. Obýektiw hakykat hadysalarynyň belli bir tertip-düzgün boýunça biri-birine baglylygy we özara täsiri.

  • Logika pikirleri dogry guramagyň kanunlary we formalary hakyndaky ylymdyr. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

  • Okaýan wagtlarynda, durmuşyň şeýle agyr kanunlaryny huşuna-da getirmeýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Jemgyýetiň belli bir pudagyny tertip-düzgüne salmak üçin döwlet tarapyndan çykarylýan hökmany kada, karar.

 3. Grammatik termin Kada, düzgün.


Duş gelýän formalary
 • kanuna
 • kanunam
 • kanunda
 • kanundaky
 • kanundan
 • kanundyr
 • kanunlar
 • kanunlar-da
 • kanunlara
 • kanunlarda
 • kanunlardan
 • kanunlardyr
 • kanunlary
 • kanunlarydy
 • kanunlarydyr
 • kanunlarymy
 • kanunlarymyz
 • kanunlarymyza
 • kanunlarymyzda
 • kanunlaryn
 • kanunlaryna
 • kanunlarynda
 • kanunlaryndan
 • kanunlaryny
 • kanunlarynyň
 • kanunlaryň
 • kanunlaryňy
 • kanunlaryňyzdan
 • kanunlaryňyzy
 • kanunlaryňyň
 • kanunlaýyn
 • kanunly
 • kanunlygy
 • kanunlygyndadyr
 • kanunlygynyň
 • kanunlygyň
 • kanunlyk
 • kanunlylygy
 • kanunlylyk
 • kanunsyz
 • kanunsyzlyk
 • kanuny
 • kanuny-da
 • kanunydy
 • kanunydyr
 • kanunymy
 • kanunymyz
 • kanunymyza
 • kanunymyzda
 • kanunymyzdaky
 • kanunymyzyň
 • kanunyna
 • kanunynam
 • kanunynda
 • kanunyndan
 • kanunyndanam
 • kanunyny
 • kanunynyň
 • kanunyň
 • kanunyňa
 • kanunyňam
 • kanunyňy
 • kanunyňyz