kanal

  1. Emeli ıol bilen gazylan uly aryk, jar.

    • Kanalyň gazylýan ýerinde göçme ussahana bar. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

    • Kanaldan çekilen ýaba Mirap etseler bolarmyň? (Çary Aşyr, Poemalar)

  2. Anatomiýa Janly organizmlerde içinden her hili maddalar geçip gidýän egrem-bugram turbajyk.

    • Peşew çykýan kanal.