kanal ka‧nal

 1. Emeli ıol bilen gazylan uly aryk, jar.

  • Kanalyň gazylýan ýerinde göçme ussahana bar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Kanaldan çekilen ýaba Mirap etseler bolarmyň? (Çary Aşyr, Poemalar)

 2. Anatomiýa Janly organizmlerde içinden her hili maddalar geçip gidýän egrem-bugram turbajyk.

  • Peşew çykýan kanal.


Duş gelýän formalary
 • kanala
 • kanalda
 • kanaldaky
 • kanaldan
 • kanaldyr
 • kanalja
 • kanallar
 • kanallara
 • kanallarda
 • kanallardaky
 • kanallardan
 • kanallardyr
 • kanallary
 • kanallarydyr
 • kanallarymyz
 • kanallaryna
 • kanallarynda
 • kanallaryndaky
 • kanallaryndan
 • kanallaryny
 • kanallarynyň
 • kanallaryň
 • kanally
 • kanallydyr
 • kanaly
 • kanalydyr
 • kanalym
 • kanalyna
 • kanalynda
 • kanalyndaky
 • kanalyndan
 • kanalyny
 • kanalynyň
 • kanalyň