kanagatlanmak ka‧na‧gat‧lan‧mak işlik

[kana:gatlanmak]

Kanagat etmek, razy bolmak, göwnüň jaý bolmak.

 • Aý oglum, ine bu sözüňden kanagatlandym. («Görogly» eposy)

 • Men mugallymyň leksiýasyndan doly kanagatlandym.


Duş gelýän formalary
 • kanagatlanan
 • kanagatlanandan
 • kanagatlanandygy
 • kanagatlanandygyny
 • kanagatlananlygy
 • kanagatlananlyk
 • kanagatlanar
 • kanagatlanarly
 • kanagatlanarlyk
 • kanagatlandy
 • kanagatlandym
 • kanagatlandyr
 • kanagatlanma
 • kanagatlanmady
 • kanagatlanmadyk
 • kanagatlanmadylar
 • kanagatlanmaga
 • kanagatlanmagy
 • kanagatlanmagyna
 • kanagatlanmagyny
 • kanagatlanmagynyň
 • kanagatlanmagyň
 • kanagatlanmak
 • kanagatlanmaklyk
 • kanagatlanmalydyr
 • kanagatlanman
 • kanagatlanmandy
 • kanagatlanmandygy
 • kanagatlanmany
 • kanagatlanmanyň
 • kanagatlanmarys
 • kanagatlanmasa
 • kanagatlanmasy
 • kanagatlanmasyndan
 • kanagatlanmaz
 • kanagatlanmazlygy
 • kanagatlanmazlygynyň
 • kanagatlanmazlyk
 • kanagatlanmazlykda
 • kanagatlanmaýan
 • kanagatlanmaýandygyny
 • kanagatlanmaýandyklaryny
 • kanagatlanmaýanlar
 • kanagatlanmaýanlygy
 • kanagatlanmaýar
 • kanagatlanmaýardy
 • kanagatlanyp
 • kanagatlanypdyr
 • kanagatlanypdyrlar
 • kanagatlanýan
 • kanagatlanýandygy
 • kanagatlanýandygyna
 • kanagatlanýandyklaryny
 • kanagatlanýanlar
 • kanagatlanýar
 • kanagatlanýardy
 • kanagatlanýarlar
 • kanagatlanýarmy