kanagatlanarlyksyz sypat

[kana:gatlanarlyksyz]

  1. Kanagatlandyryp bilmeýän ýeterliksiz.

    • Bu işi ýygnakda kanagatlanarlyksyz diýip bellediler.

  2. Orta baha eýe bolmadyk, mynasyp bolmadyk, orta baha bolup bilmeýän.