kamat ka‧mat at

[ka:mat]

Könelişen söz Boý, syrat, kat.

  • Yşk elinden çekdim pygany-nala, Elip dek kamatym ogşady dala. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)


Duş gelýän formalary
  • kamata
  • kamaty
  • kamatym
  • kamatyna
  • kamatyny
  • kamatyň