kalp

Könelişen söz Ýürek, göwün.

  • Şol duşuşyk Aýsoltanyň kalbynyň näzik ýerinde bir duýgy oýandyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Arassa kalply, sada görnüşli bir garryja aýal ony wokzala çenli ugratdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kalp - kalbym, kalbyň.