kalp kalp

Könelişen söz Ýürek, göwün.

 • Şol duşuşyk Aýsoltanyň kalbynyň näzik ýerinde bir duýgy oýandyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Arassa kalply, sada görnüşli bir garryja aýal ony wokzala çenli ugratdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kalp - kalbym, kalbyň.


Duş gelýän formalary
 • kalba
 • kalby
 • kalby-da
 • kalbydyr
 • kalbym
 • kalbyma
 • kalbymda
 • kalbymdaky
 • kalbymdan
 • kalbymy
 • kalbymyz
 • kalbymyza
 • kalbymyzam
 • kalbymyzda
 • kalbymyzy
 • kalbymyzyň
 • kalbymyň
 • kalbyn
 • kalbyna
 • kalbynda
 • kalbyndaky
 • kalbyndan
 • kalbyny
 • kalbynyň
 • kalbynyňam
 • kalbyň
 • kalbyňa
 • kalbyňda
 • kalbyňdaky
 • kalbyňdan
 • kalbyňy
 • kalbyňyz
 • kalbyňyzda
 • kalbyňyzy
 • kalbyňyzyň
 • kalpda
 • kalpdan
 • kalpdyr
 • kalplar
 • kalplara
 • kalplarda
 • kalplary
 • kalplaryna
 • kalplarynda
 • kalplaryny
 • kalplarynyň
 • kalplaryň
 • kalply
 • kalplylyk
 • kalplysy