kalina ka‧li‧na

Botanika Ak gülli ajymtyk gyzyl miwe getirýän gyrymsy agaç.

  • Ösüpdir kanuna, dub hem berýoza, Bu ýeriň tomusy çalymdaş ýaza. (Çary Aşyr, Poemalar)