kakynmak işlik

  1. Geýim-gejimiňi kakyşdyrmak, silkinmek.

    • Tozan basan geýimleriňi kakynmak.

  2. Özüň üçin kakmak.

    • Erik kakynmak.

  3. Urnup ýatmak, çabalanyp ýatmak, urunmak, çabalanmak.