kakynmak ka‧kyn‧mak işlik

 1. Geýim-gejimiňi kakyşdyrmak, silkinmek.

  • Tozan basan geýimleriňi kakynmak.

 2. Özüň üçin kakmak.

  • Erik kakynmak.

 3. Urnup ýatmak, çabalanyp ýatmak, urunmak, çabalanmak.


Duş gelýän formalary
 • kakyndy
 • kakynma
 • kakynmak
 • kakynmasa
 • kakynyp