kakylmak ka‧kyl‧mak işlik

 1. Üstünden urulmak, urlup girizilmek.

  • Diwara çüý kakyldy.

 2. Tark-tark edilip urulmak (gapy barada).

  • Şol arada birden gapy kakyldy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Içki gapy ýuwaşjadan kakyldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Urlup tozany aýrylmak, silkilmek.

  • Keçeler kakyldy.

 4. Silkilip gaçyrylmak, yralanyp ýere düşürilmek.

  • Erikleriň hemmesi kakyldy.

 5. Garbap alynmak, birdenkä silkip alynmak.


Duş gelýän formalary
 • kakylan
 • kakylana
 • kakylanda
 • kakylandan
 • kakylandy
 • kakylandygyny
 • kakylanok
 • kakylansoň
 • kakylanyna
 • kakylar
 • kakyldy
 • kakyldygy
 • kakyljak
 • kakyljakdygyny
 • kakylma
 • kakylmadyk
 • kakylmagy
 • kakylmagyna
 • kakylmajagyna
 • kakylmak
 • kakylmaly
 • kakylmandy
 • kakylmansoň
 • kakylmasyn
 • kakylmaz
 • kakylmazdan
 • kakylsa
 • kakylsyn
 • kakylyp
 • kakylypdyr
 • kakylýan
 • kakylýandyr
 • kakylýanyny
 • kakylýança
 • kakylýar