kakylmak işlik

 1. Üstünden urulmak, urulup girizilmek.

  • Diwara çüý kakyldy.

 2. Tark-tark edilip urulmak (gapy barada).

  • Şol arada birden gapy kakyldy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Içki gapy ýuwaşjadan kakyldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Urlup tozany aýrylmak, silkilmek.

  • Keçeler kakyldy.

 4. Silkilip gaçyrylmak, yralanyp ýere düşürilmek.

  • Erikleriň hemmesi kakyldy.

 5. Garbap alynmak, birdenkä silkip alynmak.