kakyşmak ka‧kyş‧mak işlik

 1. Kakmaga kömekleşmek.

  • Ol maňa gazyk kakyşdy.

 2. Bir zady silkip kakmaga kömekleşmek, silkişmek.

  • Men ejeme palas kakyşdym.

 3. Silkip, yralap gaçyrmaga kömekleşmek.


Duş gelýän formalary
 • kakyşandan
 • kakyşdy
 • kakyşdym
 • kakyşmaga
 • kakyşmagy
 • kakyşmak
 • kakyşyp
 • kakyşypdy
 • kakyşypdyrlar