kakyşmak işlik

  1. Kakmaga kömekleşmek.

    • Ol maňa gazyk kakyşdy.

  2. Bir zady silkip kakmaga kömekleşmek, silkişmek.

    • Men ejeme palas kakyşdym.

  3. Silkip, yralap gaçyrmaga kömekleşmek.