kaklaşmak işlik

Kaklamaga kömekleşmek, ýukajyk edip dilişmek.

  • Baggoýnuň etini kaklaşmak.