kakaşmak işlik

Kakap başlamak, gurap başlamak, suwy sarygyp başlamak.

  • Serlen kaklar kakaşyp başlapdyr.

  • Et kakaşypdyr.