kadrlar kadr‧lar

 1. Harby termin Goşun bölüminiň hemişelik düzümi.

 2. Bir edaranyň, guramanyň ýörite taýýarlan işgärler topary, düzümi.

  • Ylymlar akademiýasynda, ýokary okuw jaýlarynda her ugurdan başy çykýan milli kadrlar ösüp ýetişdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • kadrlara
 • kadrlardaky
 • kadrlardan
 • kadrlardyr
 • kadrlary
 • kadrlaryny
 • kadrlarynyň
 • kadrlaryň