kadrlar

  1. Harby termin Goşun bölüminiň hemişelik düzümi.

  2. Bir edaranyň, guramanyň ýörite taýýarlan işgärler topary, düzümi.

    • Ylymlar akademiýasynda, ýokary okuw jaýlarynda her ugurdan başy çykýan milli kadrlar ösüp ýetişdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)