kadalaşdyrmak ka‧da‧laş‧dyr‧mak işlik

[ka:dalaşdyrmak]

 1. Belli bir kada salmak.

 2. Kanunlaşdyrmak, düzgünleşdirmek, tertipleşdirmek, sazlamak.


Duş gelýän formalary
 • kadalaşdyranda
 • kadalaşdyrar
 • kadalaşdyrdy
 • kadalaşdyrdylar
 • kadalaşdyrjak
 • kadalaşdyrma
 • kadalaşdyrma-da
 • kadalaşdyrmaga
 • kadalaşdyrmagy
 • kadalaşdyrmagyna
 • kadalaşdyrmagyny
 • kadalaşdyrmagynyň
 • kadalaşdyrmagyň
 • kadalaşdyrmak
 • kadalaşdyrmakda
 • kadalaşdyrmakdan
 • kadalaşdyrmakdyr
 • kadalaşdyrmaklyga
 • kadalaşdyrmaklygy
 • kadalaşdyrmaklygyň
 • kadalaşdyrmaklyk
 • kadalaşdyrmalar
 • kadalaşdyrmalary
 • kadalaşdyrmalaryny
 • kadalaşdyrmaly
 • kadalaşdyrmandygyny
 • kadalaşdyrmany
 • kadalaşdyrmasy
 • kadalaşdyrmasyna
 • kadalaşdyrmasynda
 • kadalaşdyrmasyny
 • kadalaşdyrmasynyň
 • kadalaşdyrmazlyk
 • kadalaşdyrmaýar
 • kadalaşdyrsa-da
 • kadalaşdyryp
 • kadalaşdyrypdyr
 • kadalaşdyrýan
 • kadalaşdyrýandygy
 • kadalaşdyrýandygyny
 • kadalaşdyrýandyr
 • kadalaşdyrýar
 • kadalaşdyrýardy
 • kadalaşdyrýarlar