kadalaşdyrmak işlik

[ka:dalaşdyrmak]

  1. Belli bir kada salmak.

  2. Kanunlaşdyrmak, düzgünleşdirmek, tertipleşdirmek, sazlamak.