kada-kanun ka‧da-ka‧nun

[ka:da-ka:nu:n]

Düzgün-tertip, kada, kanun.

  • Her zadyň öz kada-kanuny bar.