kada ka‧da at

[ka:da]

 1. Düzgün, kanun.

  • Ýazyjy özüniň gahrymanlary hakyndaky hekaýasyny edebi diliň kadasy boýunça beýan edýär. (A. Kekilow, Edebiýat teoriýasy)

 2. Däp, adat, endik bolup giden tertip.

  • Stoluň üsti iňlis kadasyna görä serwizlenipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • kada-da
 • kadada
 • kadadaky
 • kadadan
 • kadady
 • kadadyr
 • kadalar
 • kadalara
 • kadalarda
 • kadalardaky
 • kadalardan
 • kadalardyr
 • kadalary
 • kadalarydyr
 • kadalarymyza
 • kadalarymyzda
 • kadalaryn
 • kadalaryna
 • kadalarynda
 • kadalaryndaky
 • kadalaryndan
 • kadalaryny
 • kadalarynyň
 • kadalaryň
 • kadalaýyn
 • kadaly
 • kadalydy
 • kadalydyr
 • kadalygy
 • kadalylygy
 • kadalylygyna
 • kadalylygynda
 • kadalylygyny
 • kadalylygynyň
 • kadalylyk
 • kadalysyna
 • kadam
 • kadamy
 • kadany
 • kadanyň
 • kadasy
 • kadasyn
 • kadasyna
 • kadasynda
 • kadasyndan
 • kadasyny
 • kadasynyň
 • kadasyz
 • kadasyzlygam
 • kadasyzlygy
 • kadasyzlygyny
 • kadasyzlyk
 • kadaň