kaňkamak kaň‧ka‧mak işlik

 1. Işsiz aýlanyp ýörmek, biderek gapy-gapy syryp ýörmek.

  • It aýagyny iýen ýaly kaňkap ýörsüň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ata Kelow diýen biri kaňkap ýören eken. (N. Pomma, Egri eýikmez)

 2. Ysyrganyp aýlanyp ýörmek.

  • Meger hem möjekdir, olar bu ýerde gijesine köp kaňkaýarlar. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • kaňkamaga
 • kaňkamak
 • kaňkanam
 • kaňkap
 • kaňkaýar
 • kaňkaýarlar