kaňkamak işlik

  1. Işsiz aýlanyp ýörmek, biderek gapy-gapy syryp ýörmek.

    • It aýagyny iýen ýaly kaňkap ýörsüň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Ata Kelow diýen biri kaňkap ýören eken. (N. Pomma, Egri Eýikmez)

  2. Ysyrganyp aýlanyp ýörmek.

    • Meger hem möjekdir, olar bu ýerde gijesine köp kaňkaýarlar. («Mydam Taýýar» Gazýeti)